کانال تلگرام پارس آسیا

 

دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما

https://telegram.me/parsasia1

 

ساخت سوله - ساخت اسکلتهای فلزی

پخش آهن آلات صنعتی و ساختمانی

قیمت تیرآهن هاش سبک و سنگین

ردیفسایزاستاندارد

وزن تقریبی

شاخه(کیلو)

قیمت

(کیلو/ریال)

نحوه پرداخت
1 10 سبک (HEA) 200 24000 پول پیش
2 10 سنگین (HEB) 240 24000 پول پیش
3 12 سبک (HEA) 240 24000 پول پیش
4 12 سنگین (HEB) 320 24000 پول پیش
5 14 سبک (HEA) 296 24000 پول پیش
6 14  سنگین (HEB) 400 24000 پول پیش
7 16 سبک (HEA) 364 24000 پول پیش
8 16 سنگین (HEB) 500 24000 پول پیش
9 18 سبک (HEA) 426 24000 پول پیش
10 18 سنگین (HEB) 590 24000 پول پیش
11 20 سبک (HEA) 510 24000 پول پیش
12 20 سنگین (HEB) 730 24000 پول پیش
13 22 سبک (HEA) 610 27000 پول پیش
14 22 سنگین (HEB) 850 27000  پول پیش
15 24 سبک (HEA) 720 27000  پول پیش
16 24 سنگین (HEB) 998 27000 پول پیش
17 26 سبک (HEA) 820 27000 پول پیش
18 26 سنگین (HEB) 1120 27000 پول پیش
19 28 سبک (HEA) 920 27000 پول پیش
20 28 سنگین (HEB) 1240 27000 پول پیش
21 30 سبک (HEA) 1050 27000 پول پیش
22 30 سنگین (HEB) 1400 27000 پول پیش
23 32 سبک (HEA) 1170 31300 پول پیش
24 32 سنگین (HEB) 1530 31800 پول پیش
25 34 سبک (HEA) 1260 30500 پول پیش
26 34 سنگین (HEB) 1600 32800 پول پیش
27 36 سبک (HEA) 1350 28800 پول پیش
28 36 سنگین (HEB) 1700 31800 پول پیش
29 40 سبک (HEA) 1500 29200 پول پیش
30 40 سنگین (HEB) 1860 31800 پول پیش
31 45 سبک (HEA) 1680 تماس با ما پول پیش
32 45 سنگین (HEB) 2050 تماس با ما پول پیش
33 50 سبک (HEA) 1860 تماس با ما پول پیش
34 50 سنگین (HEB) 2250 تماس با ما پول پیش
35 55 سبک (HEA) 1992 تماس با ما پول پیش
37 55 سنگین (HEB) 2400 تماس با ما پول پیش
38 60 سبک (HEA) 2140 تماس با ما پول پیش
39 60 سنگین (HEB) 2550 تماس با ما پول پیش
40 65 سبک (HEA) 2290 تماس با ما پول پیش
41 65 سنگین (HEB) 2700 تماس با ما پول پیش
42 70 سبک (HEA) 2450 تماس با ما پول پیش
43 70 سنگین (HEB) 2892 تماس با ما پول پیش
44 80 سبک (HEA) 2670 تماس با ما پول پیش
45 80 سنگین (HEB) 3144 تماس با ما پول پیش
46 90 سبک (HEA) 3020 تماس با ما پول پیش
47 90 سنگین (HEB) 3550 تماس با ما پول پیش
منبع : خبرهای بازار آهن |قیمت تیرآهن هاش سبک و سنگین
برچسب ها : قیمت ,27000  پول ,قیمت تیرآهن