کانال تلگرام پارس آسیا

 

دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما

https://telegram.me/parsasia1

 

مجتمع آهن پارس

 

تولید و اجرای اسکلت فلزی

 

اجرای سقف عرشه فولادی

 

تامین متریال سقفهای عرشه فولادی

 

فروش گلمیخ و فلاشینگ

 

تولید انواع مش فولادی

میلگرد ذوب اصفهان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 12 شاخه A2 15550 15650 پول پیش
2 14 شاخه A3 15200 15250 پول پیش
3 16 شاخه A3 15150 15150 پول پیش
4 18 شاخه A3 15050 15050 پول پیش
5 20 شاخه A3 15150 15200 پول پیش
6 22 شاخه A3 15050 15050 پول پیش
7 25 شاخه A3 15050 15050 پول پیش
8 28 شاخه A3 15050 15050 پول پیش
9 32 شاخه A3 15150 15200 پول پیش

میلگرد میانه

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 16100 16150 پول پیش
2 12 شاخه A3 15200 15250 پول پیش
3 14 شاخه A3 14900 14950 پول پیش
4 16 شاخه A3 14900 14950 پول پیش
5 18 شاخه A3 14900 14950 پول پیش
6 20 شاخه A3 14900 14950 پول پیش
7 22 شاخه A3 14900 14950 پول پیش
8 25 شاخه A3 14900 14950 پول پیش
9 28 شاخه A3 14900 14950 پول پیش
10 32 شاخه A3 15200 15250 پول پیش

میلگرد اردبیل

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 14550 14500 پول پیش
2 12 شاخه A3 14650 14750 پول پیش
3 14 شاخه A3 14250 14350 پول پیش
4 16 شاخه A3 14250 - پول پیش

میلگرد درپاد تبریز(فروش ندارد)

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 - - پول پیش
2 10 شاخه A2 - - پول پیش
3 12 شاخه A3 - - پول پیش
4 14 شاخه A3 - - پول پیش
5 16  شاخه A3 - - پول پیش
6 18  شاخه A3 - - پول پیش
7 20 شاخه A3 - - پول پیش
8 22 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد صدر لرستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 - - پول پیش
2 12 شاخه A2 15050 15050 پول پیش
3 14 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
4 16 شاخه A3 14800 14800 پول پیش
5 18 شاخه A3 14800 14800 پول پیش
6 20 شاخه A3 - - پول پیش
7 22 شاخه A3 - - پول پیش
8 25 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد فولاد گلستان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A3 16800 16800 پول پیش
2 8و12 کلاف آجدار - 16800 16800 پول پیش
3 10 شاخه A3 16200 16200 پول پیش
4 14 شاخه A3 15900 15900 پول پیش
5 18الی25 شاخه A3 15900 15900 پول پیش

میلگرد سیرجان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 15700 15650 پول پیش
2 10 شاخه A2 15350 15300 پول پیش
3 12 شاخه A2 15150 15100 پول پیش
4 14 شاخه A2 14900 14850 پول پیش
5 16 شاخه A2 14900 14850 پول پیش
6 25-18 شاخه A2 14900 14850 پول پیش

میلگرد یزد احرامیان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 6.5 کلاف A1 - - پول پیش
2 8 کلاف A3 16300 - پول پیش
3 8 کلاف A2 - - پول پیش
4 10 کلاف A3 16300 - پول پیش
5 10 کلاف A1 - - پول پیش
6 10 شاخه A2 - - پول پیش
7 10 کلاف A2 - - پول پیش
8 10 شاخه A3 - - پول پیش
9 12 شاخه A3 15650 - پول پیش
10 14 شاخه A3 - - پول پیش
11 16 شاخه A3 - - پول پیش
12 18  شاخه A3 15100 15100 پول پیش
13 20  شاخه A3 - - پول پیش
14 22 شاخه A3 15100 15100 پول پیش
15 25 شاخه A3 15100 - پول پیش
16 28 شاخه A3 - 15100 پول پیش
17 32 شاخه A3 15100 - پول پیش
18 36 شاخه A3 - - پول پیش
19 40 شاخه A3 - -  پول پیش
منبع : خبرهای بازار آهن |قیمت میلگرد ذوب اصفهان/میانه/اردبیل /درپاد تبریز/صدر لرستان/فولاد گلستان/سیرجان/یزد احرامیان
برچسب ها : شاخه ,میلگرد ,پرداخت ,دیروزنحوه ,امروزقیمت ,حالتاستانداردقیمت ,دیروزنحوه پرداخت ,حالتاستانداردقیمت امروزقیمت ,امروزقیمت دیروزنحوه ,ردیفسای