کانال تلگرام پارس آسیا

 دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما

 

https://telegram.me/parsasia1

مجتمع آهنپارس آسیا

تولید سوله و اسکلت فلزی

مرکز پخش آهن الات صنعتی و ساختمانی

قیمت نبشی

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 3*40*40 - ناب تبریز 6 متری 16400 پول پیش
2 4*40*40 - ناب تبریز 6 متری 16000 پول پیش
3 3*45*45  - ناب تبریز 6 متری 16200 پول پیش
4 4*45*45  - ناب تبریز 6 متری 16100 پول پیش
5 5*45*45  - ناب تبریز 6 متری  16500 پول پیش
6 3*50*50 - ناب تبریز 6 متری 16000 پول پیش
7 4*50*50  - ناب تبریز 6متری  15900 پول پیش
8 6*50*50  - ناب تبریز 6 متری  16100 پول پیش
9 3*60*60  - ناب تبریز 6 متری 16100 پول پیش
10 4*60*60  - ناب تبریز 6 متری  16000 پول پیش
11 5*60*60  - ناب تبریز 6 متری 16100 پول پیش
12 6*60*60  - ناب تبریز 6 متری 16900 پول پیش
13 5*63*63  - ناب تبریز 6 متری  16200 پول پیش
14 6*63*63  - ناب تبریز 6 متری  16100 پول پیش
15 4*70*70 - ناب تبریز 6 متری 16200 پول پیش
16 5*70*70  - ناب تبریز 6 متری  16100 پول پیش
17 7*70*70  - ناب تبریز 6 متری  16100 پول پیش
18 5*75*75  - ناب تبریز 6 متری 16100 پول پیش
19 6*75*75  - ناب تبریز 6 متری 16200 پول پیش
20 6*80*80  - ناب تبریز 6 متری 16000 پول پیش
21 7*80*80  - ناب تبریز 6 متری 16000 پول پیش
22 8*80*80  - ناب تبریز 6 متری 17000 پول پیش
23 4*40*40  - آریان فولاد 6 متری 16250 پول پیش
20 5*50*50  - آریان فولاد 6 متری 16250 پول پیش
21 6*60*60  - آریان فولاد 6 متری 16250 پول پیش
22 8*80*80  - آریان فولاد 6 متری 16750 پول پیش
23 8*80*80  - آریان فولاد 12 متری 17050 پول پیش
24 10*100*100 - آریان فولاد 6 متری 16850 پول پیش
25 10*100*100  - آریان فولاد 12 متری 16850 پول پیش
26 12*120*120 - آریان فولاد 6 متری 16750 پول پیش
27 12*120*120  - آریان فولاد 12 متری 16850 پول پیش
28 5 17.5-18 صبای منظومه  6 متری  16080 پول پیش
29 5 20-22 صبای منظومه  6 متری 15380 پول پیش
30 6  26-28 صبای منظومه  6 متری 15480 پول پیش
31 8 54-55 صبای منظومه 6 متری 15380 پول پیش
32 8 155 صبای منظومه 12 متری 16380 پول پیش

 قیمت ناودانی 

ردیفسایزوزنکارخانهحالتقیمتنحوه پرداخت
1 12   ناب تبریز 6 متری  16000 پول پیش
2 12   ناب تبریز 12 متری  16000 پول پیش
3 14   ناب تبریز 6 متری 16000 پول پیش
4 14   ناب تبریز 12 متری 16200 پول پیش
5 6 28-29 صبای منظومه 6 متری 16880 پول پیش
6 6 26-27 صبای منظومه 6 متری 16480 پول پیش
منبع : خبرهای بازار آهن |قیمت نبشی و ناودانی
برچسب ها : متری ,تبریز ,فولاد ,آریان ,صبای ,منظومه ,آریان فولاد ,صبای منظومه ,متری 16000 ,متری  16100 ,متری 16200