کانال تلگرام پارس آسیا

 

دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما

https://telegram.me/parsasia1

 

 مجتمع آهن پارس

 

تولید و اجرای اسکلت فلزی

 

اجرای سقف عرشه فولادی

 

تامین متریال سقفهای عرشه فولادی

 

فروش گلمیخ و فلاشینگ

 

تولید انواع مش فولادی

میلگرد ظفر بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 15500 15500 پول پیش
2 10 شاخه A2 15300 15300 پول پیش
3 12 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
4 14 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
5 16 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
6 18-22 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
7 28 شاخه A3 14900 14900 پول پیش

میلگرد ارگ تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 - - پول پیش
2 14 شاخه A3 - 14600 پول پیش
3 16 شاخه A3 14500 14500 پول پیش
4 18  شاخه A3 14500 14500 پول پیش
5 20 شاخه A3 14500 14500 پول پیش
6 22 شاخه A3 14500 14500 پول پیش
7 25 شاخه A3 14500 14500 پول پیش

میلگرد پرشین فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 - - پول پیش
2 12 شاخه A3 15350 15300 پول پیش
3 14 شاخه A3 14750 14700 پول پیش
4 16-18 شاخه A3 14650 14600 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 14650 14600 پول پیش
6 28 شاخه A3 14650 14600 پول پیش
7 32 شاخه A3 14650 14600 پول پیش

میلگرد فایکو

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 - - پول پیش
2 10 شاخه A2 - - پول پیش
3 12 شاخه A2 - - پول پیش
4 14 شاخه A3 15050 - پول پیش
5 16 شاخه A3 15050 - پول پیش
6 18  شاخه A3 15050 - پول پیش
7 20-25  شاخه  A3 15050 - پول پیش
8 32  شاخه A3 15250 - پول پیش

میلگرد زاگرس

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 - - پول پیش
2 12 شاخه A3 - - پول پیش
3 14 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
4 16 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
5 18 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
6 20 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
7 22 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
8 25  شاخه  A3 14900 14900 پول پیش
9 28  شاخه  A3 15000 15000 پول پیش
10 32 شاخه A3 15000 15100 پول پیش
11 36 شاخه A3 15000 15100 پول پیش
12 40 شاخه A3 - - پول پیش

میلگرد نیشابور

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 - - پول پیش
2 12 شاخه A3 - 15700 پول پیش
3 14 شاخه A3 15150 15180 پول پیش
4 16  شاخه A3 15150 15180 پول پیش
5 18 شاخه A3 15150 15180 پول پیش
6 20 شاخه A3 15150 15180 پول پیش
7 22 شاخه A3 15150 15180 پول پیش
8 25 شاخه A3 15150 15180 پول پیش
9 28 شاخه A3 15150 15180 پول پیش
10 32 شاخه A3 - - پول پیش
منبع : خبرهای بازار آهن |قیمت میلگرد ظفر بناب/ارگ تبریز/پرشین فولاد/فایکو/زاگرس شهرکرد/نیشابور
برچسب ها : شاخه , شاخه ,میلگرد ,پرداخت ,دیروزنحوه ,امروزقیمت ,14900 14900 ,15150 15180 ,ردیفسایز حالتاستانداردقیمت ,دیروزنحوه پرداخت ,امروزقیمت دیروزنحوه ,امروزقی