کانال تلگرام پارس آسیا

 

دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما

https://telegram.me/parsasia1

 

 مجتمع آهن پارس

 

تولید و اجرای اسکلت فلزی

 

اجرای سقف عرشه فولادی

 

تامین متریال سقفهای عرشه فولادی

 

فروش گلمیخ و فلاشینگ

 

تولید انواع مش فولادی

میلگردکاوه تبریز

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15050  15300 پول پیش
2 10 شاخه A2  14950  15200 پول پیش
3 12 شاخه A3  14850  15000 پول پیش
4 14 شاخه A3  14850  15000 پول پیش
5 16  شاخه A3  14850  15000 پول پیش
6 18  شاخه A3  14850  15000 پول پیش
7 20-32 شاخه A3  14850  15000 پول پیش

میلگرد هیربد

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A3 - - پول پیش
2 12 شاخه A3 - - پول پیش
3 14 شاخه A3 - 14750 پول پیش
4 16 شاخه A3 - 14750 پول پیش
5 18 شاخه A3 14750 14750 پول پیش
6 20 شاخه A3 - 14750 پول پیش
7 22 شاخه A3 14750 14750 پول پیش
8 25 شاخه A3 14750 14750 پول پیش

میلگرد شاهین بناب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 15900 15900 پول پیش
2 10 شاخه A2 15700 15700 پول پیش
3 12  شاخه A3 15350 15350 پول پیش
4 14 شاخه A3 15350 15350 پول پیش
5 16 شاخه A3 15350 15350 پول پیش
6 18 شاخه A3 15350 15350  پول پیش
7 20 شاخه A3 15350 15350  پول پیش
8 22 شاخه A3 15350 15350  پول پیش
9 25 شاخه A3 15350 15350  پول پیش
10 28 شاخه A3 15350 15350  پول پیش
11 32 شاخه A3 15350 15350 پول پیش

میلگرد کویر کاشان

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 5.5 کلاف A1 - 17400 پول پیش
2 6.5 کلاف A1 17300 17300 پول پیش
3 10 کلاف A2 16400 16400 پول پیش
4 10 کلاف A3 16600 16600 پول پیش
5 10 کلاف A1 17600 17600 پول پیش
6 8 شاخه A2 15500 15500 پول پیش
7 14 کلاف A1 17600 17600 پول پیش
8 14 کلاف A3 16600 16600 پول پیش
9 16.5 کلاف A1 17600 17600 پول پیش
10 8 شاخه A3 - 15900 پول پیش
11 10 شاخه A2 15000 15200 پول پیش
12 12 شاخه A2 15000 15200 پول پیش
13 10 شاخه A3 16300 16300 پول پیش
14 12 شاخه A3 15900 15900 پول پیش
15 14 شاخه A3 15300 15300 پول پیش
16 16 شاخه A3 15300 15300 پول پیش
17 18 شاخه A3 15200 15200 پول پیش
18 20 شاخه A3 15200 15200 پول پیش
19 22 شاخه A3 15200 15200 پول پیش
20 25 شاخه A3 15200 15200 پول پیش
21 28 شاخه A3 15200 15200 پول پیش
22 32 شاخه A3 15300 15300 پول پیش
23 36 شاخه A3 15500 15500 پول پیش
24 40 شاخه A3 15500 15500 پول پیش

میلگرد آذرفولاد امین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 15150 15200 پول پیش
2 10 شاخه A2 15050 15100 پول پیش
3 12 شاخه A3 14850 14900 پول پیش
4 14 شاخه A3 14850 - پول پیش
5 16 شاخه A3 14850 14900 پول پیش
6 20-32 شاخه A3 14850 14900 پول پیش

میلگرد حسن رود

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 15350 15350 پول پیش
2 10 شاخه A2 15000 15000 پول پیش
3 12  شاخه A2 14900 14900 پول پیش
4 14 شاخه A2 14600 14600 پول پیش
5 16 شاخه A3 14600 14600 پول پیش

میلگرد امیر کبیر

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 15100 15100 پول پیش
2 10 شاخه A3 - - پول پیش
3 12 شاخه A3 15000 15000 پول پیش
4 14  شاخه A3 14600 14600 پول پیش
5 16 شاخه A3 14600 14600 پول پیش
6 18 شاخه A3 14600 14600 پول پیش
7 20 شاخه A3 - - پول پیش
8 16 شاخه A2 - 14500 پول پیش
9 32 شاخه A3 -  - پول پیش
منبع : خبرهای بازار آهن |قیمت میلگرد کاوه تبریز/هیربد/شاهین بناب/کویر کاشان/آذر فولاد امین/حسن رود/امیرکبیر
برچسب ها : شاخه ,کلاف ,میلگرد ,پرداخت ,ردیفسایز ,دیروزنحوه ,15350 15350 ,دیروزنحوه پرداخت ,امروزقیمت دیروزنحوه ,حالتاستانداردقیمت امروزقیمت ,ردیفسایز حالتاس