کانال تلگرام پارس آسیا

دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما

https://telegram.me/parsasia1

 

تولید سوله و اسکلت فلزی

فروش مستقیم آهن آلات

میلگرد قزوین

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15100 15100 پول پیش
2 10 شاخه A2 14400 14400 پول پیش
3 12 شاخه A3 14400 14400 پول پیش
4 16 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد پارس آرمان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2  15100 15100 پول پیش
2 10 شاخه A2  14400 14400 پول پیش
3 12 شاخه A3 -  - پول پیش

میلگرد آناهیتا گیلان

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 8 شاخه A2 15400 15400 پول پیش
2 10 شاخه A2 15300 15300 پول پیش
3 12 شاخه A3 15100 15100 پول پیش
4 14-18 شاخه A3 14900 14900 پول پیش
5 20-25 شاخه A3 14900 14900 پول پیش

میلگرد ابهر

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14400 14400 پول پیش
2 12 شاخه A3  14400 14400 پول پیش
3 14 شاخه A3  14400 14400 پول پیش
4 16 شاخه A3  14400 14400 پول پیش
5 18-25 شاخه A3  14400 14400 پول پیش
  10-25 شاخه  A3 درجه 2 13900 13900 پول پیش

میلگرد شاهرود

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2 16450  16450 پول پیش
2 12 شاخه A3 15550 15550 پول پیش
3 16-14 شاخه A3 15000 15050 پول پیش
4 25-18 شاخه A3 15000 15050 پول پیش
5 32 شاخه A3  -  - پول پیش

میلگرد آریا ذوب

ردیفسایز حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروزنحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  - - پول پیش
2 12 شاخه A3 - - پول پیش
3 14 شاخه A3 - 14600 پول پیش
4 16 شاخه A3 - - پول پیش
5 18  شاخه  A3 14600 14600 پول پیش
6 20  شاخه  A3 14600 14600 پول پیش

میلگرد آریان فولاد

ردیفسایز
حالتاستانداردقیمت امروزقیمت دیروز
نحوه پرداخت
1 10 شاخه A2  14850  14850 پول پیش
2 12 شاخه A2  14850 14850 پول پیش
3 14 شاخه A3  14650 14650 پول پیش
4 16-20 شاخه A3  14650 14650 پول پیش
5 25-22 شاخه A3  14650 14650 پول پیش
منبع : خبرهای بازار آهن |قیمت میلگرد قزوین/ پارس آرمان/ آناهیتا گیلان/ ابهر/ شاهرود/آریاذوب/آریان فولاد
برچسب ها : شاخه ,میلگرد ,پرداخت ,دیروزنحوه ,امروزقیمت ,ردیفسایز ,امروزقیمت دیروزنحوه ,حالتاستانداردقیمت امروزقیمت ,دیروزنحوه پرداخت ,ردیفسایز حالتاست