کانال تلگرام پارس آسیا

 

دریافت  قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال  ما

https://telegram.me/parsasia1

قیمت تیرآهن

ردیفسایزوزن تقریبی
استاندارد
کارخانهواحد قیمتقیمت بنگاهقیمت کارخانه
نحوه پرداخت
1 8 55 IPE ترک شاخه 1600000 - پول پیش
2 10 65 IPE ترک شاخه 2100000 - پول پیش
3 10 80 IPE ترک شاخه 2250000 - پول پیش
4 12 80 IPE ترک شاخه 2100000 - پول پیش
5 12 125 IPE ذوب آهن شاخه 2290000 - پول پیش
6 14 90  IPE ترک شاخه 2000000 - پول پیش
7 14 155 IPE ذوب آهن شاخه/کیلو 2400000 15120 پول پیش
8 14 125 IPE ماهان شاخه - - پول پیش
9 14 120 IPE تبریز شاخه 2020000 - پول پیش
10 14 130 IPE فایکو شاخه 2040000 - پول پیش
11 14  - IPE شاهین بناب شاخه - 16500 پول پیش
12 14 136 IPE اشهارد شاخه 2040000 - پول پیش
13 14 125 IPE کرمانشاه شاخه 2040000 16800 پول پیش
14 14 135 IPE ابهر شاخه - -  پول پیش
15 14 - IPE ناب تبریز شاخه 2020000 16650  پول پیش
16 16 192 IPE ذوب آهن شاخه

2880000

14870 پول پیش
17 16 170 IPE کرمانشاه شاخه - - پول پیش
18 16 175 IPE ناب تبریز شاخه - 16200 پول پیش
19 16 160 IPE تبریز شاخه 2620000 - پول پیش
20 16 185-160 IPE آرین فولاد شاخه 2780000 2880000 پول پیش
21 16 180 IPE یزد شاخه 2740000 - پول پیش
22 16 - IPE اهواز شاخه

-

-

پول پیش
23 18 226 IPE ذوب آهن شاخه

3540000

15280

پول پیش
24 18 219 IPE آرین فولاد شاخه 3320000 3330000 پول پیش
25 18 215 IPE یزد شاخه 3300000 - پول پیش
26 20 270 IPE  ذوب آهن کیلو - - پول پیش
27 20 270 IPE ذوب آهن شاخه 6150000 - پول پیش
28 20 255 IPE آریان فولاد شاخه 4220000 4230000 پول پیش
29 20 252 IPE یزد شاخه 4230000 - پول پیش
30 20 260 IPE ترک سنگین شاخه تماس با ما - پول پیش
31 20 240 IPE روس شاخه تماس با ما - پول پیش
32 20 262 IPE کره شاخه 4300000 - پول پیش
33 22 320 IPE ذوب آهن شاخه 7120000 - پول پیش
34 22  - IPE آریان فولاد شاخه 5250000 5230000 پول پیش
35 22 320 IPE ترک سنگین شاخه تماس با ما - پول پیش
37 22 310 IPE کره شاخه 5500000 - پول پیش
38 24 369 IPE ذوب آهن شاخه 8550000 - پول پیش
39 24 362 IPE آریان فولاد شاخه 6720000 6730000 پول پیش
40 24 362 IPE کره شاخه 7750000 - پول پیش
41 24 290 IPE ترک شاخه 6850000 - پول پیش
42 25 360 IPE روس شاخه 7200000 - پول پیش
43 25 310 IPE روس شاخه 6900000 - پول پیش
44 27 434 IPE ذوب آهن شاخه 9870000 - پول پیش
45 27 370 IPE ترک سبک شاخه 9200000 - پول پیش
46 27 430 IPE ترک سنگین شاخه - - پول پیش
47 27 420 IPE کره شاخه 9350000 - پول پیش
48 30 507 IPE ذوب آهن شاخه 1182000 - پول پیش
49 30 415 IPE روس شاخه 10450000 - پول پیش
50 30 390 IPE روس شاخه 98200000 - پول پیش
51 30 500 IPE کره شاخه 11220000 - پول پیش
52 30 440 IPE ترک شاخه 10170000 - پول پیش
53 30 500 IPE ترک شاخه 11600000 - پول پیش
54 30 415 IPE ترک شاخه 10250000 - پول پیش
منبع : خبرهای بازار آهن |قیمت بروز تیرآهن
برچسب ها : شاخه ,فولاد ,تبریز ,آریان ,قیمت ,فولاد شاخه ,تبریز شاخه ,آریان فولاد ,شاخه تماس ,شاخه 2040000